Analiza funkcjonalności Magento oraz dostępnych na rynku modułów Magento jest ważnym etapem procesu wdrożenia sklepu Magento. Doświadczenie zdobyte podczas wdrożeń sklepów internetowych wykorzystane w formie konsultacji może być swego rodzaju gwarancją na poprawnie przeprowadzony projekt.

Wdrożenie Magento

Stając przez zadaniem wdrożenia sklepu internetowego z pewnością doświadczyłeś jak na każdym kroku mnożą się pytania: Jak...? Dlaczego...? Skąd...? Dokąd...? Ile...? Czy warto...? Z kim...? Kiedy...? Czym...? itd. Im bardziej skomplikowane (nietypowe) wdrożenie tym więcej pytań Cię dręczy. Mam ponad 5 letni staż pracy z Magento i sam ciągle się uczę. Zdobytą wiedzę wykorzystuję  podczas wdrożeń Magento, które realizujemy w firmie 21w.pl oraz dzielę się nią udzielając konsultacji dla klientów, którzy dysponują działem IT za pomocą, którego chcą uruchomić sklep Magento.

Jak mógłbym pomóc?

  1. Wideokonferencje (TeamViewer, Skype)
  2. Rozmowy telefoniczne
  3. Korespondencja e-mail
  4. Spotkania w siedzibie firmy
  5. Analiza przed wdrożeniowa wraz z propozycjami optymalnego wdrożenia.
  6. Nadzór nad wdrożeniem
  7. Dobór lub realizacja modułów Magento

Jak rozliczyć się z konsultacji?

Nie wyobrażam sobie dziś pracy bez dobrego systemu do zarządzania projektami.  Ewidencję zadań/konsultacji prowadzę w aplikacji 21pm. Każde zadanie ma oszacowany czas realizacji po to by przewidzieć koszty konsultacji.

Cena kosultacji Magento

  • 75zł netto za godzinę konsultacji zdalnych
  • 95zł netto za godzinę konsultacji w siedzibie firmy + koszty dojazdu (150zł netto)