Najważniejszy moduł do Magento 2 – Koszyk!

Czy do Magento 2 jest dużo modułów? … A czy na Antarktydzie jest zimno?

Tak, sposób dystrybucji wersji Magento Comunnity oraz bardzo aktywna społeczność Magento sprawiły, że mamy do dyspozycji niezliczone ilości modułów, które za niewielkie pieniądze możemy instalować rozbudowując sklepy o nowe funkcjonalności lub po prostu udoskonalając już istniejące w Magento. Nowa wersja koszyka (checkout) w Magento 2 została nieco poprawiona, ale i zarazem spie….na.  Czytaj dalej Najważniejszy moduł do Magento 2 – Koszyk!

Moduł kurier DHL dla Magento2

Moduł DHL jest ułatwieniem dla wszystkich właścicieli sklepów, którzy korzystają z wysyłki towarów za pośrednictwem kuriera. Rozszerzenie zostało przygotowane tak, aby po uzupełnieniu krótkiego formularza, istniała możliwość szybkiego generowania przesyłek przewozowych, bez konieczności przechodzenia na portal DHL24.

Administrator sklepu Magento2  może włączyć dodatkowe opcje, pozwalające na optymalne dopasowanie procesu wysyłki, do potrzeb klienta. Parcel Shop pozwala na odbiór przesyłki, w jednym ze wskazanych na liście DHL punktów, w dowolnym czasie. Czytaj dalej Moduł kurier DHL dla Magento2

Jak zainstalować nowy moduł w Magento2

 1. Wykonaj kopię bazy danych oraz plików Magento2.
  Ten krok można pominąć jeśli instalujemy moduł Magento2 w wersji testowej sklepu lub jesteśmy pewni, że instalowany moduł jest wykonany poprawnie i pochodzi z sprawdzonego źródła.
 2. Zaloguj się do konsoli SSH na Twoim serwerze i przejdź do głównego folderu w którym jest zainstalowany sklep Magento2.
 3. Zainstaluj moduł Magento2 zgodnie z instrukcją dostarczoną wraz z modułem.
  W Magento2 moduły są coraz częściej instalowane za pośrednictwem composer’a. Instalacja polega wówczas na podaniu odpowiedniego polecenia w konsoli SSH np.:

  composer require magepal/magento2-gmailsmtpapp

  Jeśli nie wiesz jakiej nazwy modułu użyć w poleceniu to rozwiązaniem jest otwarcie w notatniku pliku composer.json znajdującego się w głównym folderze instalowanego modułu.
  Przykładowa zawartość pliku composer.json powinna wyglądać tak a parametr name  ma wartość o nazwie naszego modułu, którą należy użyć w poleceniu instalacyjnym, aktualizacji modułu lub podczas jego wyłączania.

  {
    "name": "magepal/magento2-gmailsmtpapp",
    "description":"Configure Magento 2 to send email using Google App, Gmail, Amazon Simple Email Service (SES), Microsoft Office365 and many other SMTP servers",
    "keywords": [
      "magento 2",
      "gmail smtp",
      "google app",
      "magetno2 email",
      "Amazon Simple Email Service",
      "Amazon SES"
    ],
    "require": {
      "php": "~5.6.0|7.0.2|~7.0.6",
      "magento/module-backend": "100.0.*|100.1.*",
      "magento/framework": "100.0.*|100.1.*"
    },
    "type": "magento2-module",
    "version": "1.4.5",
    "license": [
      "OSL-3.0",
      "AFL-3.0"
    ],
    "autoload": {
      "files": [
        "registration.php"
      ],
      "psr-4": {
        "MagePal\\GmailSmtpApp\\": ""
      }
    }
  }

  Alternatywą dla composera jest tradycyjna forma instalacji poprzez skopiowanie plików modułu Magento2 do odpowiedniego folderu na serwerze. Przykład naszego modułu powinien zostać skopiowany tutaj: {Magento root}/app/code/MagePal/GmailSmtpApp.

   

 4. Włącz moduł Magento2
  W konsoli SSH przejdź do folderu Magento i wykonaj następujące polecenia:

   php -f bin/magento module:enable --clear-static-content MagePal_GmailSmtpApp
   php -f bin/magento setup:upgrade
   php -f bin/magento setup:static-content:deploy
   php -f bin/magento cache:flush
 5. Wygeneruj pliki statyczne widoków sklepu Magento.
  Jeśli Twój moduł wpływa na wygląd sklepu lub działa po stronie frontend dobrą praktyką będzie wykonanie tych dwóch poleceń:

  rm -rf pub/static/*; rm -rf var/view_preprocessed/*;
   php -f bin/magento setup:static-content:deploy

 

Jak zaktualizować moduł Magento2?

Aby wykonać aktualizację modułu Magento2 postępuj zgodnie z poniższymi punktami :

 1. Zaktualizuj pliki modułu Magento2 kopiując je za pośrednictwem FTP lub wykonaj aktualizację za pomocą composera podając następujące polecenie w konsoli SSH:
  composer update magepal/magento2-gmailsmtpapp
 2. Wykonaj polecenie instalujące aktualizację modułu w Magento2
  php -f bin/magento setup:upgrade
 3. Wykonaj polecenie czyszczące pamięć CACHE
  php -f bin/magento cache:clean
 4. Wygeneruj pliki statyczne widoków sklepu Magento
   rm -rf pub/static/*; rm -rf var/view_preprocessed/*;
   php -f bin/magento setup:static-content:deploy

Jak wyłączyć moduł Magento2?

Aby tymczasowo wyłączyć moduł Magento2 postępuj zgodnie z poleceniami:

 1. Zaloguj się do konsoli SSH na Twoim serwerze i przejdź do głównego folderu w którym jest zainstalowany sklep Magento2.
 2. Wykonaj polecenie wyłączające moduł Magento:
  php -f bin/magento module:disable MagePal_GmailSmtpApp
 3. Wykonaj polecenie czyszczące pamięć CACHE
  php -f bin/magento cache:clean

Jak odinstalować moduł Magento2?

Aby całkowicie usunąć/odinstalować moduł Magento2 wykonaj następujące polecenia:

composer remove magepal/magento2-gmailsmtpapp
php -f bin/magento cache:clean

Podsumowanie

Na czerwono zaznaczyłem w przykładowych poleceniach nazwę modułu Magento2, którą należy wymienić podczas działań na innych modułach, które planujesz zainstalować, uaktualnić bądź wyłączyć.