Jak zainstalować nowy moduł w Magento2

 1. Wykonaj kopię bazy danych oraz plików Magento2.
  Ten krok można pominąć jeśli instalujemy moduł Magento2 w wersji testowej sklepu lub jesteśmy pewni, że instalowany moduł jest wykonany poprawnie i pochodzi z sprawdzonego źródła.
 2. Zaloguj się do konsoli SSH na Twoim serwerze i przejdź do głównego folderu w którym jest zainstalowany sklep Magento2.
 3. Zainstaluj moduł Magento2 zgodnie z instrukcją dostarczoną wraz z modułem.
  W Magento2 moduły są coraz częściej instalowane za pośrednictwem composer’a. Instalacja polega wówczas na podaniu odpowiedniego polecenia w konsoli SSH np.:

  composer require magepal/magento2-gmailsmtpapp

  Jeśli nie wiesz jakiej nazwy modułu użyć w poleceniu to rozwiązaniem jest otwarcie w notatniku pliku composer.json znajdującego się w głównym folderze instalowanego modułu.
  Przykładowa zawartość pliku composer.json powinna wyglądać tak a parametr name  ma wartość o nazwie naszego modułu, którą należy użyć w poleceniu instalacyjnym, aktualizacji modułu lub podczas jego wyłączania.

  {
    "name": "magepal/magento2-gmailsmtpapp",
    "description":"Configure Magento 2 to send email using Google App, Gmail, Amazon Simple Email Service (SES), Microsoft Office365 and many other SMTP servers",
    "keywords": [
      "magento 2",
      "gmail smtp",
      "google app",
      "magetno2 email",
      "Amazon Simple Email Service",
      "Amazon SES"
    ],
    "require": {
      "php": "~5.6.0|7.0.2|~7.0.6",
      "magento/module-backend": "100.0.*|100.1.*",
      "magento/framework": "100.0.*|100.1.*"
    },
    "type": "magento2-module",
    "version": "1.4.5",
    "license": [
      "OSL-3.0",
      "AFL-3.0"
    ],
    "autoload": {
      "files": [
        "registration.php"
      ],
      "psr-4": {
        "MagePal\\GmailSmtpApp\\": ""
      }
    }
  }

  Alternatywą dla composera jest tradycyjna forma instalacji poprzez skopiowanie plików modułu Magento2 do odpowiedniego folderu na serwerze. Przykład naszego modułu powinien zostać skopiowany tutaj: {Magento root}/app/code/MagePal/GmailSmtpApp.

   

 4. Włącz moduł Magento2
  W konsoli SSH przejdź do folderu Magento i wykonaj następujące polecenia:

   php -f bin/magento module:enable --clear-static-content MagePal_GmailSmtpApp
   php -f bin/magento setup:upgrade
   php -f bin/magento setup:static-content:deploy
   php -f bin/magento cache:flush
 5. Wygeneruj pliki statyczne widoków sklepu Magento.
  Jeśli Twój moduł wpływa na wygląd sklepu lub działa po stronie frontend dobrą praktyką będzie wykonanie tych dwóch poleceń:

  rm -rf pub/static/*; rm -rf var/view_preprocessed/*;
   php -f bin/magento setup:static-content:deploy

 

Jak zaktualizować moduł Magento2?

Aby wykonać aktualizację modułu Magento2 postępuj zgodnie z poniższymi punktami :

 1. Zaktualizuj pliki modułu Magento2 kopiując je za pośrednictwem FTP lub wykonaj aktualizację za pomocą composera podając następujące polecenie w konsoli SSH:
  composer update magepal/magento2-gmailsmtpapp
 2. Wykonaj polecenie instalujące aktualizację modułu w Magento2
  php -f bin/magento setup:upgrade
 3. Wykonaj polecenie czyszczące pamięć CACHE
  php -f bin/magento cache:clean
 4. Wygeneruj pliki statyczne widoków sklepu Magento
   rm -rf pub/static/*; rm -rf var/view_preprocessed/*;
   php -f bin/magento setup:static-content:deploy

Jak wyłączyć moduł Magento2?

Aby tymczasowo wyłączyć moduł Magento2 postępuj zgodnie z poleceniami:

 1. Zaloguj się do konsoli SSH na Twoim serwerze i przejdź do głównego folderu w którym jest zainstalowany sklep Magento2.
 2. Wykonaj polecenie wyłączające moduł Magento:
  php -f bin/magento module:disable MagePal_GmailSmtpApp
 3. Wykonaj polecenie czyszczące pamięć CACHE
  php -f bin/magento cache:clean

Jak odinstalować moduł Magento2?

Aby całkowicie usunąć/odinstalować moduł Magento2 wykonaj następujące polecenia:

composer remove magepal/magento2-gmailsmtpapp
php -f bin/magento cache:clean

Podsumowanie

Na czerwono zaznaczyłem w przykładowych poleceniach nazwę modułu Magento2, którą należy wymienić podczas działań na innych modułach, które planujesz zainstalować, uaktualnić bądź wyłączyć.

Podobne artykuły