1. Wykonaj kopię bazy danych oraz plików Magento2. Ten krok można pominąć jeśli instalujemy moduł Magento2 w wersji testowej sklepu lub jesteśmy pewni, że instalowany moduł jest wykonany poprawnie i pochodzi z sprawdzonego źródła.
 2. Zaloguj się do konsoli SSH na Twoim serwerze i przejdź do głównego folderu w którym jest zainstalowany sklep Magento2.
 3. Zainstaluj moduł Magento2 zgodnie z instrukcją dostarczoną wraz z modułem. W Magento2 moduły są coraz częściej instalowane za pośrednictwem composer'a. Instalacja polega wówczas na podaniu odpowiedniego polecenia w konsoli SSH np.: composer require magepal/magento2-gmailsmtpapp Jeśli nie wiesz jakiej nazwy modułu użyć w poleceniu to rozwiązaniem jest otwarcie w notatniku pliku composer.json znajdującego się w głównym folderze instalowanego modułu. Przykładowa zawartość pliku composer.json powinna wyglądać tak a parametr name  ma wartość o nazwie naszego modułu, którą należy użyć w poleceniu instalacyjnym, aktualizacji modułu lub podczas jego wyłączania. { "name": "magepal/magento2-gmailsmtpapp", "description":"Configure Magento 2 to send email using Google App, Gmail, Amazon Simple Email Service (SES), Microsoft Office365 and many other SMTP servers", "keywords": [ "magento 2", "gmail smtp", "google app", "magetno2 email", "Amazon Simple Email Service", "Amazon SES" ], "require": { "php": "~5.6.0|7.0.2|~7.0.6", "magento/module-backend": "100.0.*|100.1.*", "magento/framework": "100.0.*|100.1.*" }, "type": "magento2-module", "version": "1.4.5", "license": [ "OSL-3.0", "AFL-3.0" ], "autoload": { "files": [ "registration.php" ], "psr-4": { "MagePal\\GmailSmtpApp\\": "" } } } Alternatywą dla composera jest tradycyjna forma instalacji poprzez skopiowanie plików modułu Magento2 do odpowiedniego folderu na serwerze. Przykład naszego modułu powinien zostać skopiowany tutaj: {Magento root}/app/code/MagePal/GmailSmtpApp.  
 4. Włącz moduł Magento2 W konsoli SSH przejdź do folderu Magento i wykonaj następujące polecenia: php -f bin/magento module:enable --clear-static-content MagePal_GmailSmtpApp php -f bin/magento setup:upgrade php -f bin/magento setup:static-content:deploy php -f bin/magento cache:flush
 5. Wygeneruj pliki statyczne widoków sklepu Magento. Jeśli Twój moduł wpływa na wygląd sklepu lub działa po stronie frontend dobrą praktyką będzie wykonanie tych dwóch poleceń: rm -rf pub/static/*; rm -rf var/view_preprocessed/*; php -f bin/magento setup:static-content:deploy
 

Jak zaktualizować moduł Magento2?

Aby wykonać aktualizację modułu Magento2 postępuj zgodnie z poniższymi punktami :
 1. Zaktualizuj pliki modułu Magento2 kopiując je za pośrednictwem FTP lub wykonaj aktualizację za pomocą composera podając następujące polecenie w konsoli SSH: composer update magepal/magento2-gmailsmtpapp
 2. Wykonaj polecenie instalujące aktualizację modułu w Magento2 php -f bin/magento setup:upgrade
 3. Wykonaj polecenie czyszczące pamięć CACHE php -f bin/magento cache:clean
 4. Wygeneruj pliki statyczne widoków sklepu Magento rm -rf pub/static/*; rm -rf var/view_preprocessed/*; php -f bin/magento setup:static-content:deploy

Jak wyłączyć moduł Magento2?

Aby tymczasowo wyłączyć moduł Magento2 postępuj zgodnie z poleceniami:
 1. Zaloguj się do konsoli SSH na Twoim serwerze i przejdź do głównego folderu w którym jest zainstalowany sklep Magento2.
 2. Wykonaj polecenie wyłączające moduł Magento: php -f bin/magento module:disable MagePal_GmailSmtpApp
 3. Wykonaj polecenie czyszczące pamięć CACHE php -f bin/magento cache:clean

Jak odinstalować moduł Magento2?

Aby całkowicie usunąć/odinstalować moduł Magento2 wykonaj następujące polecenia: composer remove magepal/magento2-gmailsmtpapp php -f bin/magento cache:clean

Podsumowanie

Na czerwono zaznaczyłem w przykładowych poleceniach nazwę modułu Magento2, którą należy wymienić podczas działań na innych modułach, które planujesz zainstalować, uaktualnić bądź wyłączyć.