Jak ustawić w Magento obsługę kilku domen?

Na przykładzie sklepu Magento zademonstruję konfigurację dzięki której sklep będzie obsługiwał kilka domen:

  • shop.domena.com
  • sklep.domena.pl
  • tienda.domena.es

Konfiguracja może różnić się w zależności od serwera na którym instalujesz sklep Magento. Jak przedstawię rozwiązanie serwera obsługującego plik .httaccess

Lista sklepów w panelu Magento

Zaloguj się do sklepu Magento i przejdź do zakładki Stores -> Settings -> All stores

Przejście do listy sklepów w Magento2
Przejście do listy sklepów w Magento2

Po kliknięciu w link All Stores znajdziesz się na stronie z wykazem zainstalowanych sklepów w Magento2. Na tej stronie można ustawić konfigurację sklepów lub wersji językowych Magento. Różnicę pomiędzy sklepem a widokiem omówię innym razem. Teraz wspomnę jedynie, że do obsługi różnych domen potrzebny będzie nam kod znajdujący się w podglądzie widoku (kolumna Store View).

Lista sklepów w Magento
Lista sklepów w Magento

Proszę otworzyć każdy link w kolumnie Store View i zanotować kod z pola Code. Podczas instalacji Magento domyślny sklep otrzymuje wartość default, kolejne sklepy, które instalujemy przyjmują wartości nadawane przez operatora sklepu. Proponuję nie zmieniać wartości pola Code w domyślnej wersji sklepu.

Edycja pola Code w Magento 2
Edycja pola Code w Magento 2

Teraz gdy już mamy listę kodów oraz wiemy który kod jest przypisany do właściwej domeny mogę zademonstrować konfigurację pliku .httaccess w głównym folderze sklepu Magento. Mechanizm Magento pozwala na dodawanie wielu widoków w ramach jednej domeny. Wówczas zalecam użycia takiego rozwiązania:

SetEnvIf Host www\.shop.domena\.com MAGE_RUN_CODE=default 
SetEnvIf Host ^shop.domena\.com MAGE_RUN_CODE=default 
SetEnvIf Host www\.sklep.domena\.pl MAGE_RUN_CODE=pl 
SetEnvIf Host ^sklep.domena\.pl MAGE_RUN_CODE=pl

Podobne artykuły