Paczkomaty InPost to bardzo popularna forma wysyłki i z pewnością większość wdrożeń Magento uwzględnia ją w projekcie. Wykonawcą modułu jest znana na rynku polskim i nie tylko firma ORBA. Nie jestem ekspertem, ale jak dla mnie moduł jest napisany bardzo dobrze i działa świetnie. W tym artykule chciałbym podzielić się kilkoma informacjami dotyczącymi uruchomienia Paczkomatów InPost z nietypowym koszykiem Magento. W jednym z wdrożeń Magento zastosowałem moduł koszyka o nazwie Lotus Breath - One Step Checkout. Jest to całkiem niezły darmowy moduł Magento oferujący bardzo dobry jednostronny koszyk. Jednak pojawiły się problemy z uruchomieniem metody wysyłki Paczkomaty Inpost w module One Step Checkout.

Integracja modułu One Step Checkout z Paczkomaty Inpost

Aby połączyć funkcjonalności tych dwóch modułów potrzeba zmodyfikować dwa pliki w module Paczkomaty Inpost:

 1. w pliku /app/design/frontend/base/default/layout/inpost.xml
 2.  w pliku /app/code/community/Inpost/ParcelLocker/Model/Observer/Block.php

W przypadku pliku config.xml należy go rozbudować o następujący fragment struktury danych, który zaznaczyłem na czerwono:

<?xml version="1.0"?>
<layout version="0.1.0">
  <checkout_onepage_index>
    <reference name="head">
      <!-- action method="addItem">
        <type>js</type>
        <name>inpost/jquery-1.11.3.min.js</name>
      </action>
      <action method="addItem">
        <type>js</type>
        <name>inpost/noconflict.js</name>
      </action -->
      <action method="addItem">
        <type>js</type>
        <name>inpost/checkout.js</name>
      </action>
      <action method="addItem">
        <type>js</type>
        <name>inpost/validation.js</name>
      </action>
      <action method="addCss">
        <name>css/inpost.css</name>
      </action>
    </reference>
  </checkout_onepage_index>
  <lotusbreath_onestepcheckout_index_index>    <reference name="head">      <!-- action method="addItem">        <type>js</type>        <name>inpost/jquery-1.11.3.min.js</name>      </action>      <action method="addItem">        <type>js</type>        <name>inpost/noconflict.js</name>      </action -->      <action method="addItem">        <type>js</type>        <name>inpost/checkout.js</name>      </action>      <action method="addItem">        <type>js</type>        <name>inpost/validation.js</name>      </action>      <action method="addCss">        <name>css/inpost.css</name>      </action>    </reference>  </lotusbreath_onestepcheckout_index_index>

  <inpost_return_index translate="label" module="inpost_parcellocker">
    <reference name="head">
      <action method="addCss">
        <name>css/inpost.css</name>
      </action>
    </reference>
    <update handle="customer_account"/>
    <reference name="my.account.wrapper">
      <block type="inpost_parcellocker/customer_account_return" name="inpost_customer_account_return" />
    </reference>
  </inpost_return_index>
  <inpost_market_pl>
    <reference name="customer_account_navigation">
      <action method="addLink" translate="label" module="inpost_parcellocker">
        <name>inpost_returns</name>
        <path>inpost/return/index</path>
        <label>InPost - Fast Returns</label>
      </action>
    </reference>
  </inpost_market_pl>
</layout>

Dodatkowo dałem w komentarz akcję dodającą plik jQuery gdyż użyty szablon w projekcie już zaczytuje ten plik, nie ma więc potrzeby dodawać go ponownie. Kolejne zmiany wprowadzamy w pliku Block.php:

<?php

class Inpost_ParcelLocker_Model_Observer_Block {

  const SHIPPING_METHOD_BLOCK_TYPE = 'checkout/onepage_shipping_method_available';
  const SHIPPING_METHOD_BLOCK_TYPE_LOTUS = 'lotusbreath_onestepcheckout/onepage_shipping_method_available';
  const FRONTEND_HEAD_BLOCK_TYPE = 'page/html_head';
  const BACKEND_HEAD_BLOCK_TYPE = 'adminhtml/page_head';
  const SHIPPING_METHOD_INPOST_PARCELLOCKER_DESCRIPTION = 'inpost_parcellocker/checkout_shipping_method_parcellocker_description';
  const SHIPPING_METHOD_INPOST_PARCELLOCKER_FORM = 'inpost_parcellocker/checkout_shipping_method_parcellocker_form';
  const SHIPPING_METHOD_INPOST_CROSSBORDER_DESCRIPTION = 'inpost_parcellocker/checkout_shipping_method_crossborder_description';
  const SHIPPING_METHOD_INPOST_CROSSBORDER_FORM = 'inpost_parcellocker/checkout_shipping_method_crossborder_form';
  const GEO_WIDGET_PL = 'https://geowidget-pl.easypack24.net/dropdown.php';
  const GEO_WIDGET_FR = 'https://geowidget-fr.easypack24.net/dropdown.php';
  const GEO_WIDGET_IT = 'https://geowidget-it.easypack24.net/dropdown.php';
  const GEO_WIDGET_CROSSBORDER = 'https://widget-xborder-inpost.sheepla.com/js/SheeplaLib.js';
  const GEO_WIDGET_CROSSBORDER_STYLE = 'https://widget-xborder-inpost.sheepla.com/css/SheeplaCrossBorder.css';
  const GEO_WIDGET_MAIN_CONFIG_SELECT_NAME = 'groups[sender_address][fields][default_parcellocker][value]';
  const GEO_WIDGET_MAIN_CONFIG_SELECT_ID = 'inpost_parcellocker_sender_address_default_parcellocker';

  protected $_parcellockerCode = 'inpostparcellockers';
  protected $_crossborderCode = 'inpostcrossborder';
  protected $geoWidgetParams = array(
    'dropdown_class' => 'required-entry',
    'dropdown_name' => 'inpost_parcellocker_id',
    'dropdown_id' => 'inpost_parcellocker_id'
  );

  /**
   * @return Inpost_ParcelLocker_Model_Config
   */
  public function getConfig() {
    return Mage::getSingleton('inpost_parcellocker/config');
  }

  /**
   * Insert Inpost needed blocks to magento
   * @param Varien_Event_Observer $observer
   */
  public function insertInpostBlocks(Varien_Event_Observer $observer) {
    $event = $observer->getEvent();
    $block = $event->getBlock();
    $blockType = $block->getType();

    if ($blockType == self::SHIPPING_METHOD_BLOCK_TYPE || $blockType == self::SHIPPING_METHOD_BLOCK_TYPE_LOTUS) {
      $this->insertShippingMethodsBlocks($event);
    } elseif ($blockType == self::FRONTEND_HEAD_BLOCK_TYPE) {
      $this->insertFrontendGeowidget($event);
    } elseif ($blockType == self::BACKEND_HEAD_BLOCK_TYPE) {
      $this->insertBackendGeowidget($event);
    }
  }

  /**
   * Insert Inpost needed code to magento
   * @param Varien_Event_Observer $observer
   */
  public function adminhtmlWidgetContainerHtmlBefore(Varien_Event_Observer $observer) {
    if ($this->getConfig()->moduleAvailable()) {
      $event = $observer->getEvent();
      $block = $event->getBlock();
      if ($block instanceof Mage_Adminhtml_Block_Sales_Order_Shipment_View) {
        $this->insertShipmentLabelButton($block);
        $this->updateShipmentBackButton($block);
      }
    }
  }

  /**
   * Change back button 
   * @param object $block
   */
  protected function updateShipmentBackButton($block) {
    if ($block->getShipment()->getInpostParcelId()) {
      $params = Mage::app()->getRequest()->getParams();
      if (!empty($params['come_from'])) {
        switch ($params['come_from']) {
          case 'inpost_shipment_list':
            $block->removeButton('back');
            $block->addButton('back', array(
              'label' => __('Back'),
              'onclick' => 'setLocation(\'' . $block->getUrl('*/inpost_shipment_list/index') . '\')',
              'class' => 'back'
                ), 0, -1, 'header');
            break;
        }
      }
    }
  }

  /**
   * Insert "Generate/Download Shipment Label" button to shipment view page 
   * @param object $block
   */
  protected function insertShipmentLabelButton($block) {
    $helper = Mage::helper('inpost_parcellocker');
    $shipment = $block->getShipment();
    if ($shipment->getInpostParcelId()) {
      if ($shipment->getInpostShippingLabelGenerated()) {

        /* Make payment for parcel in InPost service */
        $url = $block->getUrl('*/inpost_shipment/label', array('shipment_id' => $block->getShipment()->getId()));
        $block->addButton('inpost_shipping_label', array(
          'label' => $helper->__('Download Shipping Label'),
          'class' => 'save',
          'onclick' => 'setLocation(\'' . $url . '\')'
            )
        );
      } else {

        /* Generate shipment label */
        $url = $block->getUrl('*/inpost_shipment/label', array('shipment_id' => $block->getShipment()->getId()));
        $block->addButton('inpost_shipping_label', array(
          'label' => $helper->__('Generate Shipping Label'),
          'class' => 'save',
          'onclick' => 'setLocation(\'' . $url . '\')'
            )
        );
      }
    }
  }

  /**
   * Insert frontend geowidget on checkout pages
   * @param object $event
   */
  protected function insertFrontendGeowidget($event) {
    if ($this->getConfig()->moduleAvailable()) {
      $request = Mage::app()->getRequest();
      $moduleName = $request->getModuleName();
      if ($moduleName == 'checkout' || $moduleName == 'onestepcheckout') {
        $this->getInsertGeowidgetJs($event, true);
      }
    }
  }

  /**
   * Insert backend geowidget
   * @param object $event
   */
  protected function insertBackendGeowidget($event) {
    $request = Mage::app()->getRequest();
    $controller = $request->getControllerName();
    $params = $request->getParams();
    $section = isset($params['section']) ? $params['section'] : null;
    if ($controller == 'inpost_shipment') {

      /* Insert geowidget in shipment information edit page */
      $this->getInsertGeowidgetJs($event, false);
    } elseif ($section == 'inpost_parcellocker') {

      /* Insert geowidget in module configuration page */
      $params = array(
        'dropdown_class' => 'required-entry',
        'dropdown_name' => self::GEO_WIDGET_MAIN_CONFIG_SELECT_NAME,
        'dropdown_id' => self::GEO_WIDGET_MAIN_CONFIG_SELECT_ID
      );
      $this->getInsertGeowidgetJs($event, false, $params);
    }
  }

  /**
   * Get geowidget javascript depends on market type
   * @return string
   */
  protected function getInsertGeowidgetJs($event, $front, $params = null) {
    $html = $event->getTransport()->getHtml();
    $geoWidgetParams = isset($params) ? $params : $this->geoWidgetParams;
    $marketType = $this->getConfig()->getMarketType();
    $widget = null;
    $paramsString = '?';

    /* Create params string for url */
    foreach ($geoWidgetParams as $key => $value) {
      $paramsString .= $key . '=' . $value . '&';
    }

    /* Select geowidget depends on market type */
    if ($marketType == 'pl') {
      $widget = '<script type="text/javascript" src="' . self::GEO_WIDGET_PL . $paramsString . '"></script>';
    } elseif ($marketType == 'it') {
      $widget = '<script type="text/javascript" src="' . self::GEO_WIDGET_IT . $paramsString . '"></script>';
    } elseif ($marketType == 'fr') {
      $widget = '<script type="text/javascript" src="' . self::GEO_WIDGET_FR . $paramsString . '"></script>';
    }

    if ($front) {
      /* insert crossborder geowidget and css */
      $widget .= '<script type="text/javascript" src="' . self::GEO_WIDGET_CROSSBORDER . '"></script>';
      $widget .= '<link rel="stylesheet" type="text/css" href="' . self::GEO_WIDGET_CROSSBORDER_STYLE . '" media="all">';
    }

    $event->getTransport()->setHtml($html . $widget);
  }

  /**
   * Insert blocks with module description and logotype in shipping methods checkout section
   * @param object $event
   */
  protected function insertShippingMethodsBlocks($event) {
    if ($this->getConfig()->moduleAvailable()) {
      $blocks = array();
      if ($this->getConfig()->shippingMethodAvailable($this->_parcellockerCode)) {

        $blocks['parcellocker_description'] = array(
          'block' => self::SHIPPING_METHOD_INPOST_PARCELLOCKER_DESCRIPTION,
          'block_name' => 'inpost.parcellocker.description'
        );
        $blocks['parcellocker_form'] = array(
          'block' => self::SHIPPING_METHOD_INPOST_PARCELLOCKER_FORM,
          'block_name' => 'inpost.parcellocker.form'
        );
      }
      if ($this->getConfig()->isCrossborderAvailable() &&
          $this->getConfig()->shippingMethodAvailable($this->_crossborderCode)) {

        $blocks['crossborder_description'] = array(
          'block' => self::SHIPPING_METHOD_INPOST_CROSSBORDER_DESCRIPTION,
          'block_name' => 'inpost.crossborder.description'
        );
        $blocks['crossborder_form'] = array(
          'block' => self::SHIPPING_METHOD_INPOST_CROSSBORDER_FORM,
          'block_name' => 'inpost.crossborder.form'
        );
      }
      if (!empty($blocks)) {
        foreach ($blocks as $block) {
          $html = $event->getTransport()->getHtml();
          $frame = $event->getBlock()->getLayout()
              ->createBlock($block['block'], $block['block_name'])
              ->toHtml();
          $event->getTransport()->setHtml($html . $frame);
        }
      }
    }


  }

  /**
   * Add layout handle depends on market type
   * @param Varien_Event_Observer $observer
   */
  public function addMarketHandle(Varien_Event_Observer $observer) {
    if ($this->getConfig()->moduleAvailable()) {
      $market = $this->getConfig()->getMarketType();
      /* @var $update Mage_Core_Model_Layout_Update */
      $update = $observer->getEvent()->getLayout()->getUpdate();
      $update->addHandle('inpost_market_' . $market);
    }
  }

  /**
   * Throw InPost Exception
   * @param string $message
   * @throws Inpost_ParcelLocker_Model_Exception
   */
  protected function throwException($message) {
    throw new Inpost_ParcelLocker_Model_Exception($message);
  }

}

W zasadzie to tyle - po tych zmianach wszystko działa jak trzeba. Przypuszczam, że miejsca w kodzie, które zmodyfikowałem są kluczowe do integracji modułu z dowolnym modułem koszyka Magento.