Ogólne informacje na temat sklepu Magento

Pierwsze rozmowy z klientem sugerowały, że będzie to proste wdrożenie sklepu Magento. Jednak warunki prawne oraz pomysł biznesowy, który ewaluował wraz z wdrożeniem dość mocno skomplikowały proces na szczęście wszystko skończyło się sukcesem. W projekcie brało udział kilka firm:
 1. 21w.pl - firma wdrażająca sklep internetowy Magento oraz koordynująca pracę pozostałych firm w obszarach współdziałania poszczególnych aplikacji.
 2. OPTeam - firma wdrażająca oprogramowanie Comarch ERP Optima oraz serwery.
 3. CDN Partner - firma wdrażająca aplikację IntegraERP odpowiedzialną za wymianę danych pomiędzy sklepem Magento a systemem ERP.

Podstawowe założenia

Jednym z głównych założeń było uzyskanie efektu zarządzania sprzedażą oraz obsługą klientów z poziomu aplikacji ERP. Optima stała się źródłem danych dla sklepu internetowego (produkty oraz ich podział kategorii). Dodatkowo z aplikacji ERP do sklepu przekazywane będą aktualne stany magazynowe oraz ceny produktów. Ostatnim pakietem danych przekazywanych z ERP do Magento są statusy realizowanych zamówień. Pozornie wszystko wydaję się proste gdy jednak zagłębimy się w szczegóły tych kilku zdań powstaje wiele pytań na które z pewnością odpowiedzą poniższe tabele opisujące zachodzące procesy biznesowe i integracyjne: Tabela 1. Przyjęcie zamówienia z sklepu internetowego do aplikacji ERP PozycjaInformacje szczegółowe Nazwa procesu Zebranie zamówienia  od  Klienta Indywidualnego . Cel procesu Celem procesu jest zebranie  i zapisanie zamówienia składanego przez  Klienta detalicznego  na asortyment oferowany na sklepie internetowym Kluczowe działania w ramach procesu
 • Zapis  zamówienia  w  aplikacji Magento,
 • Odwzorowanie   złożonego zamówienia w   systemie COMARCH OPTIMA.
 • System powiadomienia o  statusie złożonego zamówienia.
Oczekiwane wsparcie przez system IT
 • Automatyzacja zapisu  dokumentu zamówienia
 • Informacja  do  Klienta o statusie realizacji zamówienia
 • Rejestracja płatności i rozliczenia  związanego z dokumentem zamówienia
 • Magazyn – wejście: nadawanie kodów, zamawianie, stany minimalne, plany zakupów do produkcji itp.,
Punkty  wspólne z  innymi systemami
 • Synchronizacja  listy kart towarowych  pomiędzy   bazą  aplikacji ERP a  bazą danych aplikacji Magento
 • Synchronizacja  powinna być  różnicowa
 • Synchronizacja  powinna umożliwić   przekazanie tylko zaznaczonych kart towarowych do sklepu internetowego Magento
 • Synchronizacja  w tym zakresie jest jednokierunkowa  od strony  COMARCH OPTIMA do Magento.
 • Synchronizacja powinna wykonywać się   automatycznie raz na dobę jak również   powinna być opcja na żądanie.
 • Synchronizacja powinna obejmować przyporządkowanie   do  struktury grup towarowych w systemie ERP
 • Synchronizacja  powinna obejmować  cenę detaliczna  ( definicja na poziomie COMARCH OPTIMA
 • Struktura grup towarowych  zostanie przeniesiona z systemu ERP do Magento w sposób 1:1
 • Informacje   o stanach magazynowych  maja charakter  informacyjny służący do zdefiniowania systemu  informacji  o dostępności w aplikacji Magento
Zidentyfikowane przykładowe obiegi i dokumenty
 • Lista towarowa
 • Zamówienie  w systemie OPTIMA ( Rezerwacja Towaru)
 • Karta  kontrahenta
 • Miejsce wysyłki towaru – adres wysyłki ( często zbieżny z adresem kontrahenta)
Zadania
 • Mapowanie   ustawień sklepu Magento
 • Uruchomienie   i konfiguracja sklepu Magento  wg uzgodnień
 • Konfiguracja  aplikacji INTEGRA
 • Przygotowanie  Synchronizacji  listy towarowej
 • Udostępnienie  danych na temat stanów magazynowych
 • Przejecie  danych  w  zakresie stanów magazynowych
 • Przygotowanie struktury grup towarowych w   COMARCH OPTIMA
Tabela 2. Sprzedaż / Wystawienie Faktury (paragonu). PozycjaInformacje szczegółowe Nazwa procesu Sprzedaż  zamówionego towaru Cel procesu Celem procesu  jest automatyczne wytworzenie dokumentu sprzedaży ( faktury lub paragonu) Kluczowe działania w ramach procesu
 • Na podstawie  za ewidencjonowanego  zamówienia ( rezerwacji) w bazie OPTIMA wygenerowanie  automatycznie dokumentu sprzedaży
 • Zainicjowanie   wystawienia   dokumentu   sprzedaży  po automatycznym przyjęciu towaru na magazyn
Oczekiwane wsparcie przez system IT Utworzenie automatyczne dokumentu sprzedaży w systemie OPTIMA   zaraz po za ewidencjonowaniu   przyjęcia asortymentu dokumentem PZ na wskazany magazyn w systemie OPTIMA Punkty  wspólne z  innymi systemami Zidentyfikowane przykładowe obiegi i dokumenty
 • Faktura  Sprzedaży
 • Paragon
 • Dokument PZ
Zadania
 • Przygotowanie  mechanizmu automatycznego   generowania dokumentu sprzedaży